Категория: Режисура

Какво е готическо изкуство — история, характеристики и големи художници

Готическото изкуство е стил в живописта, архитектурата и скулптурата с категорични характеристики като заострената арка, докато окончателната характеристика на готическата живопис и скулптура е натурализмът.

Какво е съвременно изкуство — определение, художници и примери

Съвременното изкуство е изкуство, създадено в настоящата епоха. В зависимост от това кого питате, това ще обхване цялото изкуство, създадено след Втората световна война или след 70-те години.